بررسی و تشریح حوزه های طرحواره و طرحواره ناسازگار اولیه

بررسی و تشریح حوزه های طرحواره و طرحواره ناسازگار اولیه

کلمات کلیدی :

حوزه های طرحواره
طرحواره ناسازگار اولیه
ریشه های شکلگیری طرحواره
حوزه های طرحواره ناسازگار اولیه
تحقیق طرحواره ناسازگار اولیه
تحقیق حوزه های طرحواره ناسازگار اولیه

رفتن به سایت اصلی

هدف از این تحقیق بررسی و تشریح حوزه های طرحواره و طرحواره ناسازگار اولیه می باشد

 

 

یانگ وهمکارانش در ابتدا هجده طرحواره اولیه را معرفی کرد (یانگ،1384؛یانگ وهمکاران ،2003)اما در مطالعات اخیر سه طرحواره در دیگر طرحواره ها ادغام گردیده اند.این پانزده طرحواره در قالب پنج مقوله گسترده نیازهای عاطفی مرکزی ارضاء نشده که “حوزه های طرحواره ” نامیده می شوند سازمان می یابند.طرحواره هایی که در هر حوزه قرار دارند حاصل عدم ارضاء مطلوب نیاز مرتبط با آن حوزه هستند.

 

 

طرحواره های ناسازگار اولیه، الگوهای هیجانی و شناختی خود – آسیب رسانی هستند كه در ابتدای رشد و تحول در ذهن شكل گرفته و در سیر زندگی تكرار می شوند. ریشه تحولی طرحوارههای ناسازگار اولیه در تجارب ناگوار دوران كودكی نهفته است. طرحواره هایی كه زودتر به وجود می آیند و معمولاً قوی ترین هستند، از خانواده های هسته ای نشأت می گیرند. تا حد زیادی پویایی خانواده بازتاب دقیق پویایی های ذهنی كودك هستند. وقتی افراد در موقعیت هایی از زندگی بزرگسالی، طرحواره های ناسازگار اولیه شان فعال می شوند، معمولاً خاطره ای هیجان انگیز از دوران كودكی خود تجربه می كنند. همزمان با تحول كودك، سایر عوامل تأثیرگذار مانند همسالان، مدرسه، انجمن های گروهی و فرهنگ به طور روزافزونی اهمیت می یابند و در شكل گیری طرحواره ها نقش بازی می كنند. با این حال طرحواره هایی كه بعداً در سیر تحول شكل می گیرند، زیاد عمیق و نیرومند نیستند (یانگ و همکاران،1386).

 

 

یانگ آن دسته از طرح واره ها را که منجر به شکل گیری مشکلات می شوند، طرحواره های ناسازگار اولیه می نامند(یانگ ،1384). این طرحواره ها “باورهای زیر بنایی ناکارآمد و مطلقی در مورد خود و در ارتباط با باورهایی در مورد محیط هستند که در طول دوران کودکی رشد یافته و عمدتاً توسط موقعیت ها یا  محرک هایی در محیط فرد فعال می شوند(پتروسلی  و همکاران ،2001). در واقع این طرحواره ها که از دیدگاه یانگ عمیق ترین ساختارهای شناختی هستند “الگوهایی نافذ و گسترده، متشکل از خاطرات هیجانات، شناخت طرحواره ها و احساسات بدنی  در ارتباط با روابط فرد با خودش و دیگران می باشند که درطی کودکی و نوجوانی رشد کرده و در سراسر زندگی فرد تداوم می یابند و تا حد زیادی نیز ناکارآمدند.یا بعبارتی دیگر الگوهای شناختی و عاطفی خود آسیب رسانی هستند که از جریان اولیه رشد آغاز شده و در طول زندگی تداوم می یابند(نورداهل و همکاران ،2005).

 

 

طرحواره ناسازگار اولیه ساختارهایی غیرشرطی و انعطاف  ناپذیرند که به تدریج و به صورت الگوهایی از تفکرات تحریف شده و رفتارهای ناکارآمدی تثبیت شده اند. این ساختارها توسط افراد حفظ و اغلب قطعی و مسلم انگاشته می شوند. طرحواره ها به عنوان الگویی برای پردازش تجربیات افراد مورد استفاده قرار می گیرند و به این ترتیب افکار و روابط فرد با دیگران را مشخص می کنند ونوع ادراکی را که هر فرد از خود و جهان پیرامونش دارد تحت تأثیر قرار می دهند. ادراکی که به دلیل ماهیت خود تداوم بخش طرحواره ها در سراسر زندگی ادامه می یابد. (سیموس ،1384؛یانگ و همکاران،2003)

 

 

 

فهرست مطالب
1-6-تعریف نظری و عملیاتی متغیرها    B
فصل دوم  پیشنیه تحقیق    C
2-1- بخش اول:مبانی نظری پژوهش    E
2-1-1- طرحواره های ناسازگار اولیه    E
2-1-2-  طرحواره :    E
2-1-3- ریشه های شکلگیری طرحواره    G
2-1-4- طرحواره های ناسازگار اولیه    J
2-1-5- حوزه های طرحواره و طرحواره ناسازگار اولیه:    K
2-1-5-1- حوزه اول؛ بریدگی/طرد    L
2-1-5-2- حوزه دوم ؛ خودگردانی و عملکرد مختل    M
2-1-5-3- حوزه سوم: محدودیت های مختل    M
2-1-5-4- حوزه چهارم،دیگر جهت مندی    N
2-1-5-5- حوزه پنجم:گوش به زنگی بیش از حد و بازداری    O
2-2- بخش دوم:مطالعات انجام شده داخلی وخارجی    P
2-2-1- سوابق مربوط به طرحواره های ناسازگار اولیه:    P
2-2-2- سوابق مربوط به رفتارهای پرخطر    S
فهرست منابع:    X

منابع
منابع فارسی    
منابع انگلیسی

 

حکومت مندی بوستان سعدی و بررسی فرضیه تکنولوژی مرکز ثقل فلسفه سیاسی

حکومت مندی بوستان سعدی و بررسی فرضیه تکنولوژی مرکز ثقل فلسفه سیاسی سازه های معناگرا حکومت مندی متافیزیکی معناگرایی سیاسی سعدی دانلود مقالات رشته علوم سیاسی دانلود مقاله حکومت مندی بوستان سعدی دانلود مقاله بررسی…

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش کودکان و دانش آموزان استثنایی

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش کودکان و دانش آموزان استثنایی مبانی نظری و پیشینه تحقیق کودکان استثنایی مبانی نظری و پیشینه تحقیق دانش آموزان استثنایی فصل دوم پایان نامه کودکان و دانش آموزان استثنایی مبانی…

پاورپوینت فصل هشتم کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع تحليل رگرسيون چند متغيره (مركب):مسأله استنتاج آماري

پاورپوینت فصل هشتم کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع تحليل رگرسيون چند متغيره (مركب):مسأله استنتاج آماري کلمات کلیدی : پاورپوینت تحليل رگرسيون چند متغيره (مركب):مسأله استنتاج آماري پاورپوینت فصل هشتم کتاب اقتصاد…

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش سلامت روانشناختی

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش سلامت روانشناختی مبانی نظری سلامت روانشناختی پیشینه سلامت روانشناختی دانلود مبانی نظری سلامت روانشناختی پیشینه تحقیق سلامت روانشناختی ادبیات نظری سلامت روانشناختی فصل دوم پایان نامه سلامت روانشناختی مبانی نظری…

بررسی عوامل موثر در ساختن یک استخر پرورش ماهی

بررسی عوامل موثر در ساختن یک استخر پرورش ماهی پرورش ماهی استخر پرورش ماهی طراحی و ساخت مزارع آبی بررسی عوامل موثر در ساختن یک استخر پرورش ماهی دانلود پروژه شیلات دانلود پروژه رشته شیلات…

پاورپوینت فشرده سازی فایلهای تصویری

پاورپوینت فشرده سازی فایلهای تصویری دانلود پاورپوینت فشرده سازی فایلهای تصویری آموزش فشرده سازی فایلهای تصویری چگونگی فشرده سازی فایلهای تصویری رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت فشرده سازی فایلهای تصویری جهت رشته گوناگون در…

تئوریهای مختلف انگیزش و تبیین آن در رفتار سازمانی

تئوریهای مختلف انگیزش و تبیین آن در رفتار سازمانی نظریه های انگیزش نظریه های محتوایی انگیزش نظریه های فرایندی انگیزش نظریه های محتوایی و فرایندی انگیزش تحقیق نظریه های انگیزش دانلود تحقیق نظریه های انگیزش…

دانلود پاورپوینت تحقیق در عملیات 1 الهه صدرالديني

دانلود پاورپوینت تحقیق در عملیات 1 الهه صدرالديني پاورپوینت برنامه ریزی خطی پاورپوینت کتاب تحقیق در عملیات پاورپوینت کلیات تحقیق در عملیات رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت تحقیق در عملیات 1 الهه صدرالديني  جهت…

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تعهد هویت

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تعهد هویت کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه تعهد هویت مبانی نظری تعهد هویت پیشینه تحقیق تعهد هویت پیشینه داخلی تعهد هویت پیشینه خارجی تعهد هویت پیشینه پژوهش تعهد…

پاورپوینت فصل هشتم کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی تألیف گری دسلر ترجمه پارسائیان و اعرابی با موضوع مدیریت مسیر های شغلی و رفتار های منصفانه

پاورپوینت فصل هشتم کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی تألیف گری دسلر ترجمه پارسائیان و اعرابی با موضوع مدیریت مسیر های شغلی و رفتار های منصفانه کلمات کلیدی : پاورپوینت فصل هشتم کتاب مبانی مدیریت منابع…